46 Responses to Prediksi Sd Selasa

 1. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 678912345^ As
  3365 ^ 890134567^ As
  9243 ^ 345689012^ As
  9335 ^ 901245678^ As
  0125 ^ 901245678^ As
  4671 ^ 012356789^ As
  3632 ^ 456790123^ As
  3816 ^ 345689012^ As
  5886 ^ 345689012^ As
  5972 ^ 567801234^ As
  8677 ^ 567801234^ As
  5755 ^ 890134567^ As
  7137 ^ 567801234^ As
  0604 ^ 789023456^ As
  0691 ^ 012356789^ As
  3608 ^ 012356789^ As
  5412 ^ 345689012^ As
  4691 ^ 567801234^ As
  7024 ^ 456790123^ As
  0998 ^ 789023456^ As
  0526 ^ 012356789^ As
  3699 ^ 012356789^ As
  8011 ^ 345689012^ As
  6722 ^ 890134567^ As
  5437 ^ 678912345^ As
  8609 ^ 567801234^ As
  3005 ^ 890134567^ As
  6208 ^ 345689012^ As
  4592 ^ 678912345^ As
  2323 ^ 456790123^ As
  2604 ^ 234578901^ As
  4701 ^ 234578901^ As
  9181 ^ 456790123^ As
  6424 ^ 901245678^ As
  7932 ^ 678912345^ As
  6935 ^ 789023456^ As
  5359 ^ 678912345^ As
  5994 ^ 567801234^ As
  3402 ^ 567801234^ As

  a2

 2. Ngawur Predict berkata:

  3365 ^ 345678901^ As
  9243 ^ 890123456^ As
  9335 ^ 901234567^ As
  0125 ^ 678901234^ As
  4671 ^ 901234567^ As
  3632 ^ 123456789^ As
  3816 ^ 012345678^ As
  5886 ^ 012345678^ As
  5972 ^ 456789012^ As
  8677 ^ 456789012^ As
  5755 ^ 789012345^ As
  7137 ^ 012345678^ As
  0604 ^ 567890123^ As
  0691 ^ 123456789^ As
  3608 ^ 012345678^ As
  5412 ^ 012345678^ As
  4691 ^ 012345678^ As
  7024 ^ 890123456^ As
  0998 ^ 012345678^ As
  0526 ^ 234567890^ As
  3699 ^ 789012345^ As
  8011 ^ 345678901^ As
  6722 ^ 012345678^ As
  5437 ^ 234567890^ As
  8609 ^ 567890123^ As
  3005 ^ 890123456^ As
  6208 ^ 012345678^ As
  4592 ^ 234567890^ As
  2323 ^ 678901234^ As
  2604 ^ 345678901^ As
  4701 ^ 901234567^ As
  9181 ^ 012345678^ As
  6424 ^ 567890123^ As
  7932 ^ 123456789^ As
  6935 ^ 890123456^ As
  5359 ^ 789012345^ As
  5994 ^ 789012345^ As
  3402 ^ 901234567^ As

  c3mln1

 3. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 901234567^ c
  3365 ^ 456789012^ c
  9243 ^ 012345678^ c
  9335 ^ 012345678^ c
  0125 ^ 123456789^ c
  4671 ^ 567890123^ c
  3632 ^ 456789012^ c
  3816 ^ 456789012^ c
  5886 ^ 678901234^ c
  5972 ^ 678901234^ c
  8677 ^ 901234567^ c
  5755 ^ 678901234^ c
  7137 ^ 890123456^ c
  0604 ^ 123456789^ c
  0691 ^ 123456789^ c
  3608 ^ 456789012^ c
  5412 ^ 678901234^ c
  4691 ^ 567890123^ c
  7024 ^ 890123456^ c
  0998 ^ 123456789^ c
  0526 ^ 123456789^ c
  3699 ^ 456789012^ c
  8011 ^ 901234567^ c
  6722 ^ 789012345^ c
  5437 ^ 678901234^ c
  8609 ^ 901234567^ c
  3005 ^ 456789012^ c
  6208 ^ 789012345^ c
  4592 ^ 567890123^ c
  2323 ^ 345678901^ c
  2604 ^ 345678901^ c
  4701 ^ 567890123^ c
  9181 ^ 012345678^ c
  6424 ^ 789012345^ c
  7932 ^ 890123456^ c
  6935 ^ 789012345^ c
  5359 ^ 678901234^ c
  5994 ^ 678901234^ c
  3402 ^ 456789012^ c

  an1

 4. Ngawur Predict berkata:

  3365 ^ 456789012^ c
  9243 ^ 234567890^ c
  9335 ^ 345678901^ c
  0125 ^ 901234567^ c
  4671 ^ 345678901^ c
  3632 ^ 345678901^ c
  3816 ^ 123456789^ c
  5886 ^ 678901234^ c
  5972 ^ 012345678^ c
  8677 ^ 012345678^ c
  5755 ^ 678901234^ c
  7137 ^ 567890123^ c
  0604 ^ 345678901^ c
  0691 ^ 567890123^ c
  3608 ^ 890123456^ c
  5412 ^ 123456789^ c
  4691 ^ 456789012^ c
  7024 ^ 678901234^ c
  0998 ^ 123456789^ c
  0526 ^ 890123456^ c
  3699 ^ 456789012^ c
  8011 ^ 012345678^ c
  6722 ^ 789012345^ c
  5437 ^ 123456789^ c
  8609 ^ 678901234^ c
  3005 ^ 567890123^ c
  6208 ^ 789012345^ c
  4592 ^ 345678901^ c
  2323 ^ 456789012^ c
  2604 ^ 678901234^ c
  4701 ^ 901234567^ c
  9181 ^ 890123456^ c
  6424 ^ 123456789^ c
  7932 ^ 123456789^ c
  6935 ^ 890123456^ c
  5359 ^ 678901234^ c
  5994 ^ 345678901^ c
  3402 ^ 789012345^ c

  e3mln1

 5. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 8013457^ Kontrol Depan
  3365 ^ 3568902^ Kontrol Depan
  9243 ^ 9124568^ Kontrol Depan
  9335 ^ 9124568^ Kontrol Depan
  0125 ^ 0235679^ Kontrol Depan
  4671 ^ 4679013^ Kontrol Depan
  3632 ^ 3568902^ Kontrol Depan
  3816 ^ 3568902^ Kontrol Depan
  5886 ^ 5780124^ Kontrol Depan
  5972 ^ 5780124^ Kontrol Depan
  8677 ^ 8013457^ Kontrol Depan
  5755 ^ 5780124^ Kontrol Depan
  7137 ^ 7902346^ Kontrol Depan
  0604 ^ 0235679^ Kontrol Depan
  0691 ^ 0235679^ Kontrol Depan
  3608 ^ 3568902^ Kontrol Depan
  5412 ^ 5780124^ Kontrol Depan
  4691 ^ 4679013^ Kontrol Depan
  7024 ^ 7902346^ Kontrol Depan
  0998 ^ 0235679^ Kontrol Depan
  0526 ^ 0235679^ Kontrol Depan
  3699 ^ 3568902^ Kontrol Depan
  8011 ^ 8013457^ Kontrol Depan
  6722 ^ 6891235^ Kontrol Depan
  5437 ^ 5780124^ Kontrol Depan
  8609 ^ 8013457^ Kontrol Depan
  3005 ^ 3568902^ Kontrol Depan
  6208 ^ 6891235^ Kontrol Depan
  4592 ^ 4679013^ Kontrol Depan
  2323 ^ 2457891^ Kontrol Depan
  2604 ^ 2457891^ Kontrol Depan
  4701 ^ 4679013^ Kontrol Depan
  9181 ^ 9124568^ Kontrol Depan
  6424 ^ 6891235^ Kontrol Depan
  7932 ^ 7902346^ Kontrol Depan
  6935 ^ 6891235^ Kontrol Depan
  5359 ^ 5780124^ Kontrol Depan
  5994 ^ 5780124^ Kontrol Depan
  3402 ^ 3568902^ Kontrol Depan

  a

 6. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 4567813^ Kontrol Depan
  3365 ^ 3456702^ Kontrol Depan
  9243 ^ 2345691^ Kontrol Depan
  9335 ^ 3456702^ Kontrol Depan
  0125 ^ 1234580^ Kontrol Depan
  4671 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  3632 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  3816 ^ 8901257^ Kontrol Depan
  5886 ^ 8901257^ Kontrol Depan
  5972 ^ 9012368^ Kontrol Depan
  8677 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  5755 ^ 7890146^ Kontrol Depan
  7137 ^ 1234580^ Kontrol Depan
  0604 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  0691 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  3608 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  5412 ^ 4567813^ Kontrol Depan
  4691 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  7024 ^ 0123479^ Kontrol Depan
  0998 ^ 9012368^ Kontrol Depan
  0526 ^ 5678924^ Kontrol Depan
  3699 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  8011 ^ 0123479^ Kontrol Depan
  6722 ^ 7890146^ Kontrol Depan
  5437 ^ 4567813^ Kontrol Depan
  8609 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  3005 ^ 0123479^ Kontrol Depan
  6208 ^ 2345691^ Kontrol Depan
  4592 ^ 5678924^ Kontrol Depan
  2323 ^ 3456702^ Kontrol Depan
  2604 ^ 6789035^ Kontrol Depan
  4701 ^ 7890146^ Kontrol Depan
  9181 ^ 1234580^ Kontrol Depan
  6424 ^ 4567813^ Kontrol Depan
  7932 ^ 9012368^ Kontrol Depan
  6935 ^ 9012368^ Kontrol Depan
  5359 ^ 3456702^ Kontrol Depan
  5994 ^ 9012368^ Kontrol Depan
  3402 ^ 4567813^ Kontrol Depan

  c

 7. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 3467890^ Kontrol Depan
  3365 ^ 6790123^ Kontrol Depan
  9243 ^ 4578901^ Kontrol Depan
  9335 ^ 3467890^ Kontrol Depan
  0125 ^ 2356789^ Kontrol Depan
  4671 ^ 7801234^ Kontrol Depan
  3632 ^ 3467890^ Kontrol Depan
  3816 ^ 1245678^ Kontrol Depan
  5886 ^ 8912345^ Kontrol Depan
  5972 ^ 7801234^ Kontrol Depan
  8677 ^ 7801234^ Kontrol Depan
  5755 ^ 5689012^ Kontrol Depan
  7137 ^ 3467890^ Kontrol Depan
  0604 ^ 0134567^ Kontrol Depan
  0691 ^ 9023456^ Kontrol Depan
  3608 ^ 0134567^ Kontrol Depan
  5412 ^ 1245678^ Kontrol Depan
  4691 ^ 9023456^ Kontrol Depan
  7024 ^ 2356789^ Kontrol Depan
  0998 ^ 9023456^ Kontrol Depan
  0526 ^ 2356789^ Kontrol Depan
  3699 ^ 9023456^ Kontrol Depan
  8011 ^ 1245678^ Kontrol Depan
  6722 ^ 2356789^ Kontrol Depan
  5437 ^ 3467890^ Kontrol Depan
  8609 ^ 0134567^ Kontrol Depan
  3005 ^ 0134567^ Kontrol Depan
  6208 ^ 0134567^ Kontrol Depan
  4592 ^ 9023456^ Kontrol Depan
  2323 ^ 2356789^ Kontrol Depan
  2604 ^ 0134567^ Kontrol Depan
  4701 ^ 0134567^ Kontrol Depan
  9181 ^ 8912345^ Kontrol Depan
  6424 ^ 2356789^ Kontrol Depan
  7932 ^ 3467890^ Kontrol Depan
  6935 ^ 3467890^ Kontrol Depan
  5359 ^ 5689012^ Kontrol Depan
  5994 ^ 9023456^ Kontrol Depan
  3402 ^ 0134567^ Kontrol Depan

  k

 8. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 0123679^ Kontrol Depan
  3365 ^ 5678124^ Kontrol Depan
  9243 ^ 3456902^ Kontrol Depan
  9335 ^ 5678124^ Kontrol Depan
  0125 ^ 5678124^ Kontrol Depan
  4671 ^ 1234780^ Kontrol Depan
  3632 ^ 2345891^ Kontrol Depan
  3816 ^ 6789235^ Kontrol Depan
  5886 ^ 6789235^ Kontrol Depan
  5972 ^ 2345891^ Kontrol Depan
  8677 ^ 7890346^ Kontrol Depan
  5755 ^ 5678124^ Kontrol Depan
  7137 ^ 7890346^ Kontrol Depan
  0604 ^ 4567013^ Kontrol Depan
  0691 ^ 1234780^ Kontrol Depan
  3608 ^ 8901457^ Kontrol Depan
  5412 ^ 2345891^ Kontrol Depan
  4691 ^ 1234780^ Kontrol Depan
  7024 ^ 4567013^ Kontrol Depan
  0998 ^ 8901457^ Kontrol Depan
  0526 ^ 6789235^ Kontrol Depan
  3699 ^ 9012568^ Kontrol Depan
  8011 ^ 1234780^ Kontrol Depan
  6722 ^ 2345891^ Kontrol Depan
  5437 ^ 7890346^ Kontrol Depan
  8609 ^ 9012568^ Kontrol Depan
  3005 ^ 5678124^ Kontrol Depan
  6208 ^ 8901457^ Kontrol Depan
  4592 ^ 2345891^ Kontrol Depan
  2323 ^ 3456902^ Kontrol Depan
  2604 ^ 4567013^ Kontrol Depan
  4701 ^ 1234780^ Kontrol Depan
  9181 ^ 1234780^ Kontrol Depan
  6424 ^ 4567013^ Kontrol Depan
  7932 ^ 2345891^ Kontrol Depan
  6935 ^ 5678124^ Kontrol Depan
  5359 ^ 9012568^ Kontrol Depan
  5994 ^ 4567013^ Kontrol Depan
  3402 ^ 2345891^ Kontrol Depan

  e

 9. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 8901346^ kontrol Depan
  3365 ^ 0123568^ kontrol Depan
  9243 ^ 7890235^ kontrol Depan
  9335 ^ 7890235^ kontrol Depan
  0125 ^ 4567902^ kontrol Depan
  4671 ^ 5678013^ kontrol Depan
  3632 ^ 0123568^ kontrol Depan
  3816 ^ 0123568^ kontrol Depan
  5886 ^ 8901346^ kontrol Depan
  5972 ^ 8901346^ kontrol Depan
  8677 ^ 5678013^ kontrol Depan
  5755 ^ 4567902^ kontrol Depan
  7137 ^ 5678013^ kontrol Depan
  0604 ^ 7890235^ kontrol Depan
  0691 ^ 7890235^ kontrol Depan
  3608 ^ 7890235^ kontrol Depan
  5412 ^ 6789124^ kontrol Depan
  4691 ^ 7890235^ kontrol Depan
  7024 ^ 3456891^ kontrol Depan
  0998 ^ 0123568^ kontrol Depan
  0526 ^ 8901346^ kontrol Depan
  3699 ^ 7890235^ kontrol Depan
  8011 ^ 2345780^ kontrol Depan
  6722 ^ 0123568^ kontrol Depan
  5437 ^ 8901346^ kontrol Depan
  8609 ^ 7890235^ kontrol Depan
  3005 ^ 1234679^ kontrol Depan
  6208 ^ 3456891^ kontrol Depan
  4592 ^ 6789124^ kontrol Depan
  2323 ^ 6789124^ kontrol Depan
  2604 ^ 7890235^ kontrol Depan
  4701 ^ 8901346^ kontrol Depan
  9181 ^ 0123568^ kontrol Depan
  6424 ^ 7890235^ kontrol Depan
  7932 ^ 4567902^ kontrol Depan
  6935 ^ 4567902^ kontrol Depan
  5359 ^ 9012457^ kontrol Depan
  5994 ^ 0123568^ kontrol Depan
  3402 ^ 5678013^ kontrol Depan

  ck

 10. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 678012345^ Jml Depan
  3365 ^ 890234567^ Jml Depan
  9243 ^ 345789012^ Jml Depan
  9335 ^ 901345678^ Jml Depan
  0125 ^ 901345678^ Jml Depan
  4671 ^ 012456789^ Jml Depan
  3632 ^ 456890123^ Jml Depan
  3816 ^ 345789012^ Jml Depan
  5886 ^ 345789012^ Jml Depan
  5972 ^ 567901234^ Jml Depan
  8677 ^ 567901234^ Jml Depan
  5755 ^ 890234567^ Jml Depan
  7137 ^ 567901234^ Jml Depan
  0604 ^ 789123456^ Jml Depan
  0691 ^ 012456789^ Jml Depan
  3608 ^ 012456789^ Jml Depan
  5412 ^ 345789012^ Jml Depan
  4691 ^ 567901234^ Jml Depan
  7024 ^ 456890123^ Jml Depan
  0998 ^ 789123456^ Jml Depan
  0526 ^ 012456789^ Jml Depan
  3699 ^ 012456789^ Jml Depan
  8011 ^ 345789012^ Jml Depan
  6722 ^ 890234567^ Jml Depan
  5437 ^ 678012345^ Jml Depan
  8609 ^ 567901234^ Jml Depan
  3005 ^ 890234567^ Jml Depan
  6208 ^ 345789012^ Jml Depan
  4592 ^ 678012345^ Jml Depan
  2323 ^ 456890123^ Jml Depan
  2604 ^ 234678901^ Jml Depan
  4701 ^ 234678901^ Jml Depan
  9181 ^ 456890123^ Jml Depan
  6424 ^ 901345678^ Jml Depan
  7932 ^ 678012345^ Jml Depan
  6935 ^ 789123456^ Jml Depan
  5359 ^ 678012345^ Jml Depan
  5994 ^ 567901234^ Jml Depan
  3402 ^ 567901234^ Jml Depan

  a2

 11. Ngawur Predict berkata:

  3365 ^ 467890123^ Jml Depan
  9243 ^ 356789012^ Jml Depan
  9335 ^ 245678901^ Jml Depan
  0125 ^ 356789012^ Jml Depan
  4671 ^ 134567890^ Jml Depan
  3632 ^ 689012345^ Jml Depan
  3816 ^ 689012345^ Jml Depan
  5886 ^ 801234567^ Jml Depan
  5972 ^ 801234567^ Jml Depan
  8677 ^ 912345678^ Jml Depan
  5755 ^ 689012345^ Jml Depan
  7137 ^ 790123456^ Jml Depan
  0604 ^ 134567890^ Jml Depan
  0691 ^ 689012345^ Jml Depan
  3608 ^ 689012345^ Jml Depan
  5412 ^ 689012345^ Jml Depan
  4691 ^ 467890123^ Jml Depan
  7024 ^ 689012345^ Jml Depan
  0998 ^ 023456789^ Jml Depan
  0526 ^ 912345678^ Jml Depan
  3699 ^ 578901234^ Jml Depan
  8011 ^ 689012345^ Jml Depan
  6722 ^ 023456789^ Jml Depan
  5437 ^ 790123456^ Jml Depan
  8609 ^ 467890123^ Jml Depan
  3005 ^ 689012345^ Jml Depan
  6208 ^ 023456789^ Jml Depan
  4592 ^ 245678901^ Jml Depan
  2323 ^ 578901234^ Jml Depan
  2604 ^ 356789012^ Jml Depan
  4701 ^ 689012345^ Jml Depan
  9181 ^ 790123456^ Jml Depan
  6424 ^ 134567890^ Jml Depan
  7932 ^ 467890123^ Jml Depan
  6935 ^ 912345678^ Jml Depan
  5359 ^ 912345678^ Jml Depan
  5994 ^ 356789012^ Jml Depan
  3402 ^ 912345678^ Jml Depan

  c2

 12. Ngawur Predict berkata:

  0998 ^ 134567890^ Tardal Depan
  0526 ^ 689012345^ Tardal Depan
  3699 ^ 245678901^ Tardal Depan
  8011 ^ 912345678^ Tardal Depan
  6722 ^ 134567890^ Tardal Depan
  5437 ^ 467890123^ Tardal Depan
  8609 ^ 790123456^ Tardal Depan
  3005 ^ 912345678^ Tardal Depan
  6208 ^ 134567890^ Tardal Depan
  4592 ^ 578901234^ Tardal Depan
  2323 ^ 245678901^ Tardal Depan
  2604 ^ 801234567^ Tardal Depan
  4701 ^ 912345678^ Tardal Depan
  9181 ^ 467890123^ Tardal Depan
  6424 ^ 023456789^ Tardal Depan
  7932 ^ 790123456^ Tardal Depan
  6935 ^ 689012345^ Tardal Depan
  5359 ^ 689012345^ Tardal Depan
  5994 ^ 801234567^ Tardal Depan
  3402 ^ 689012345^ Tardal Depan

  c2ml

 13. Ngawur Predict berkata:

  7137 ^ 456780123^ Tardal Depan
  0604 ^ 789013456^ Tardal Depan
  0691 ^ 012346789^ Tardal Depan
  3608 ^ 345679012^ Tardal Depan
  5412 ^ 567891234^ Tardal Depan
  4691 ^ 012346789^ Tardal Depan
  7024 ^ 789013456^ Tardal Depan
  0998 ^ 345679012^ Tardal Depan
  0526 ^ 901235678^ Tardal Depan
  3699 ^ 678902345^ Tardal Depan
  8011 ^ 012346789^ Tardal Depan
  6722 ^ 567891234^ Tardal Depan
  5437 ^ 456780123^ Tardal Depan
  8609 ^ 678902345^ Tardal Depan
  3005 ^ 234568901^ Tardal Depan
  6208 ^ 345679012^ Tardal Depan
  4592 ^ 567891234^ Tardal Depan
  2323 ^ 890124567^ Tardal Depan
  2604 ^ 789013456^ Tardal Depan
  4701 ^ 012346789^ Tardal Depan
  9181 ^ 012346789^ Tardal Depan
  6424 ^ 789013456^ Tardal Depan
  7932 ^ 567891234^ Tardal Depan
  6935 ^ 234568901^ Tardal Depan
  5359 ^ 678902345^ Tardal Depan
  5994 ^ 789013456^ Tardal Depan
  3402 ^ 567891234^ Tardal Depan

  eml

 14. Ngawur Predict berkata:

  0526 ^ 3459^ Aid
  3699 ^ 6782^ Aid
  8011 ^ 1237^ Aid
  6722 ^ 9015^ Aid
  5437 ^ 8904^ Aid
  8609 ^ 1237^ Aid
  3005 ^ 6782^ Aid
  6208 ^ 9015^ Aid
  4592 ^ 7893^ Aid
  2323 ^ 5671^ Aid
  2604 ^ 5671^ Aid
  4701 ^ 7893^ Aid
  9181 ^ 2348^ Aid
  6424 ^ 9015^ Aid
  7932 ^ 0126^ Aid
  6935 ^ 9015^ Aid
  5359 ^ 8904^ Aid
  5994 ^ 8904^ Aid
  3402 ^ 6782^ Aid

  an3

 15. Ngawur Predict berkata:

  3699 ^ 6891^ Aid
  8011 ^ 4679^ Aid
  6722 ^ 0235^ Aid
  5437 ^ 3568^ Aid
  8609 ^ 7902^ Aid
  3005 ^ 4679^ Aid
  6208 ^ 0235^ Aid
  4592 ^ 8013^ Aid
  2323 ^ 6891^ Aid
  2604 ^ 1346^ Aid
  4701 ^ 4679^ Aid
  9181 ^ 3568^ Aid
  6424 ^ 9124^ Aid
  7932 ^ 7902^ Aid
  6935 ^ 5780^ Aid
  5359 ^ 5780^ Aid
  5994 ^ 1346^ Aid
  3402 ^ 5780^ Aid

  c2mbn2

 16. Ngawur Predict berkata:

  ^ Inpesh ^

  11*12*13*14*15*16*18*19*21*22*
  23*24*25*28*29*31*32*33*34*36*
  38*39*41*42*43*45*46*48*49*51*
  52*54*55*56*58*59*61*63*64*65*
  66*68*69*81*82*83*84*85*86*88*
  91*92*93*94*95*96*99*

 17. Ngawur Predict berkata:

  ^ Top ^

  12*13*15*16*18*19*21*23*25*31*
  32*33*34*36*38*39*43*45*46*48*
  51*52*54*55*56*58*59*61*63*64*
  65*68*69*81*83*84*85*86*91*93*
  95*96*

 18. Ngawur Predict berkata:

  ^ Boom ^

  18*25*38*48*
  52*58*65*68*

 19. Ngawur Predict berkata:

  3365k^k678901245^k
  9243k^k890123467^k
  9335k^k345678912^k
  0125k^k901234578^k
  4671k^k901234578^k
  3632k^k012345689^k
  3816k^k456789023^k
  5886k^k345678912^k
  5972k^k345678912^k
  8677k^k567890134^k
  5755k^k567890134^k
  7137k^k890123467^k
  0604k^k567890134^k
  0691k^k789012356^k
  3608k^k012345689^k
  5412k^k012345689^k
  4691k^k345678912^k
  7024k^k567890134^k
  0998k^k456789023^k
  0526k^k789012356^k
  3699k^k012345689^k
  8011k^k012345689^k
  6722k^k345678912^k
  5437k^k890123467^k
  8609k^k678901245^k
  3005k^k567890134^k
  6208k^k890123467^k
  4592k^k345678912^k
  2323k^k678901245^k
  2604k^k456789023^k
  4701k^k234567801^k
  9181k^k234567801^k
  6424k^k456789023^k
  7932k^k901234578^k
  6935k^k678901245^k
  5359k^k789012356^k
  5994k^k678901245^k
  3402k^k567890134^k

  a3

 20. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 567890234^ k
  3365 ^ 901234678^ k
  9243 ^ 678901345^ k
  9335 ^ 901234678^ k
  0125 ^ 789012456^ k
  4671 ^ 234567901^ k
  3632 ^ 234567901^ k
  3816 ^ 012345789^ k
  5886 ^ 012345789^ k
  5972 ^ 345678012^ k
  8677 ^ 234567901^ k
  5755 ^ 123456890^ k
  7137 ^ 789012456^ k
  0604 ^ 234567901^ k
  0691 ^ 234567901^ k
  3608 ^ 234567901^ k
  5412 ^ 567890234^ k
  4691 ^ 234567901^ k
  7024 ^ 890123567^ k
  0998 ^ 345678012^ k
  0526 ^ 456789123^ k
  3699 ^ 234567901^ k
  8011 ^ 890123567^ k
  6722 ^ 123456890^ k
  5437 ^ 567890234^ k
  8609 ^ 234567901^ k
  3005 ^ 890123567^ k
  6208 ^ 678901345^ k
  4592 ^ 456789123^ k
  2323 ^ 901234678^ k
  2604 ^ 234567901^ k
  4701 ^ 123456890^ k
  9181 ^ 789012456^ k
  6424 ^ 567890234^ k
  7932 ^ 345678012^ k
  6935 ^ 345678012^ k
  5359 ^ 901234678^ k
  5994 ^ 345678012^ k
  3402 ^ 567890234^ k

  cmb

 21. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 345679012^ e
  3365 ^ 123457890^ e
  9243 ^ 234568901^ e
  9335 ^ 890124567^ e
  0125 ^ 234568901^ e
  4671 ^ 234568901^ e
  3632 ^ 012346789^ e
  3816 ^ 567891234^ e
  5886 ^ 901235678^ e
  5972 ^ 901235678^ e
  8677 ^ 567891234^ e
  5755 ^ 456780123^ e
  7137 ^ 234568901^ e
  0604 ^ 456780123^ e
  0691 ^ 789013456^ e
  3608 ^ 012346789^ e
  5412 ^ 345679012^ e
  4691 ^ 567891234^ e
  7024 ^ 012346789^ e
  0998 ^ 789013456^ e
  0526 ^ 345679012^ e
  3699 ^ 901235678^ e
  8011 ^ 678902345^ e
  6722 ^ 012346789^ e
  5437 ^ 567891234^ e
  8609 ^ 456780123^ e
  3005 ^ 678902345^ e
  6208 ^ 234568901^ e
  4592 ^ 345679012^ e
  2323 ^ 567891234^ e
  2604 ^ 890124567^ e
  4701 ^ 789013456^ e
  9181 ^ 012346789^ e
  6424 ^ 012346789^ e
  7932 ^ 789013456^ e
  6935 ^ 567891234^ e
  5359 ^ 234568901^ e
  5994 ^ 678902345^ e
  3402 ^ 789013456^ e

  e2ml

 22. Ngawur Predict berkata:

  3365 ^ 678902345^ e
  9243 ^ 890124567^ e
  9335 ^ 345679012^ e
  0125 ^ 901235678^ e
  4671 ^ 901235678^ e
  3632 ^ 012346789^ e
  3816 ^ 456780123^ e
  5886 ^ 345679012^ e
  5972 ^ 345679012^ e
  8677 ^ 567891234^ e
  5755 ^ 567891234^ e
  7137 ^ 890124567^ e
  0604 ^ 567891234^ e
  0691 ^ 789013456^ e
  3608 ^ 012346789^ e
  5412 ^ 012346789^ e
  4691 ^ 345679012^ e
  7024 ^ 567891234^ e
  0998 ^ 456780123^ e
  0526 ^ 789013456^ e
  3699 ^ 012346789^ e
  8011 ^ 012346789^ e
  6722 ^ 345679012^ e
  5437 ^ 890124567^ e
  8609 ^ 678902345^ e
  3005 ^ 567891234^ e
  6208 ^ 890124567^ e
  4592 ^ 345679012^ e
  2323 ^ 678902345^ e
  2604 ^ 456780123^ e
  4701 ^ 234568901^ e
  9181 ^ 234568901^ e
  6424 ^ 456780123^ e
  7932 ^ 901235678^ e
  6935 ^ 678902345^ e
  5359 ^ 789013456^ e
  5994 ^ 678902345^ e
  3402 ^ 567891234^ e

  a3

 23. Ngawur Predict berkata:

  3365 ^ 678902345^ Jml
  9243 ^ 890124567^ Jml
  9335 ^ 345679012^ Jml
  0125 ^ 901235678^ Jml
  4671 ^ 901235678^ Jml
  3632 ^ 012346789^ Jml
  3816 ^ 456780123^ Jml
  5886 ^ 345679012^ Jml
  5972 ^ 345679012^ Jml
  8677 ^ 567891234^ Jml
  5755 ^ 567891234^ Jml
  7137 ^ 890124567^ Jml
  0604 ^ 567891234^ Jml
  0691 ^ 789013456^ Jml
  3608 ^ 012346789^ Jml
  5412 ^ 012346789^ Jml
  4691 ^ 345679012^ Jml
  7024 ^ 567891234^ Jml
  0998 ^ 456780123^ Jml
  0526 ^ 789013456^ Jml
  3699 ^ 012346789^ Jml
  8011 ^ 012346789^ Jml
  6722 ^ 345679012^ Jml
  5437 ^ 890124567^ Jml
  8609 ^ 678902345^ Jml
  3005 ^ 567891234^ Jml
  6208 ^ 890124567^ Jml
  4592 ^ 345679012^ Jml
  2323 ^ 678902345^ Jml
  2604 ^ 456780123^ Jml
  4701 ^ 234568901^ Jml
  9181 ^ 234568901^ Jml
  6424 ^ 456780123^ Jml
  7932 ^ 901235678^ Jml
  6935 ^ 678902345^ Jml
  5359 ^ 789013456^ Jml
  5994 ^ 678902345^ Jml
  3402 ^ 567891234^ Jml

  a3

 24. Ngawur Predict berkata:

  5210 ^ 678901234^ Jml
  6578 ^ 345678901^ Jml
  8430 ^ 890123456^ Jml
  3365 ^ 901234567^ Jml
  9243 ^ 678901234^ Jml
  9335 ^ 901234567^ Jml
  0125 ^ 123456789^ Jml
  4671 ^ 012345678^ Jml
  3632 ^ 012345678^ Jml
  3816 ^ 456789012^ Jml
  5886 ^ 456789012^ Jml
  5972 ^ 789012345^ Jml
  8677 ^ 012345678^ Jml
  5755 ^ 567890123^ Jml
  7137 ^ 123456789^ Jml
  0604 ^ 012345678^ Jml
  0691 ^ 012345678^ Jml
  3608 ^ 012345678^ Jml
  5412 ^ 890123456^ Jml
  4691 ^ 012345678^ Jml
  7024 ^ 234567890^ Jml
  0998 ^ 789012345^ Jml
  0526 ^ 345678901^ Jml
  3699 ^ 012345678^ Jml
  8011 ^ 234567890^ Jml
  6722 ^ 567890123^ Jml
  5437 ^ 890123456^ Jml
  8609 ^ 012345678^ Jml
  3005 ^ 234567890^ Jml
  6208 ^ 678901234^ Jml
  4592 ^ 345678901^ Jml
  2323 ^ 901234567^ Jml
  2604 ^ 012345678^ Jml
  4701 ^ 567890123^ Jml
  9181 ^ 123456789^ Jml
  6424 ^ 890123456^ Jml
  7932 ^ 789012345^ Jml
  6935 ^ 789012345^ Jml
  5359 ^ 901234567^ Jml
  5994 ^ 789012345^ Jml
  3402 ^ 890123456^ Jml

  cmln1

 25. Ngawur Predict berkata:

  7024 ^ 890123456^ Tardal2D
  0998 ^ 123456789^ Tardal2D
  0526 ^ 123456789^ Tardal2D
  3699 ^ 456789012^ Tardal2D
  8011 ^ 901234567^ Tardal2D
  6722 ^ 789012345^ Tardal2D
  5437 ^ 678901234^ Tardal2D
  8609 ^ 901234567^ Tardal2D
  3005 ^ 456789012^ Tardal2D
  6208 ^ 789012345^ Tardal2D
  4592 ^ 567890123^ Tardal2D
  2323 ^ 345678901^ Tardal2D
  2604 ^ 345678901^ Tardal2D
  4701 ^ 567890123^ Tardal2D
  9181 ^ 012345678^ Tardal2D
  6424 ^ 789012345^ Tardal2D
  7932 ^ 890123456^ Tardal2D
  6935 ^ 789012345^ Tardal2D
  5359 ^ 678901234^ Tardal2D
  5994 ^ 678901234^ Tardal2D
  3402 ^ 456789012^ Tardal2D

  an1

 26. Ngawur Predict berkata:

  0998 ^ 678901235^ Tardal2D
  0526 ^ 234567891^ Tardal2D
  3699 ^ 901234568^ Tardal2D
  8011 ^ 123456780^ Tardal2D
  6722 ^ 456789013^ Tardal2D
  5437 ^ 789012346^ Tardal2D
  8609 ^ 901234568^ Tardal2D
  3005 ^ 123456780^ Tardal2D
  6208 ^ 567890124^ Tardal2D
  4592 ^ 234567891^ Tardal2D
  2323 ^ 890123457^ Tardal2D
  2604 ^ 901234568^ Tardal2D
  4701 ^ 456789013^ Tardal2D
  9181 ^ 012345679^ Tardal2D
  6424 ^ 789012346^ Tardal2D
  7932 ^ 678901235^ Tardal2D
  6935 ^ 678901235^ Tardal2D
  5359 ^ 890123457^ Tardal2D
  5994 ^ 678901235^ Tardal2D
  3402 ^ 789012346^ Tardal2D

  cml

 27. Ngawur Predict berkata:

  5210 ^ 03 ^ Off shio
  6578 ^ 04 ^ Off shio
  8430 ^ 06 ^ Off shio
  3365 ^ 01 ^ Off shio
  9243 ^ 07 ^ Off shio
  9335 ^ 07 ^ Off shio
  0125 ^ 10 ^ Off shio
  4671 ^ 02 ^ Off shio
  3632 ^ 01 ^ Off shio
  3816 ^ 01 ^ Off shio
  5886 ^ 03 ^ Off shio
  5972 ^ 03 ^ Off shio
  8677 ^ 06 ^ Off shio
  5755 ^ 03 ^ Off shio
  7137 ^ 05 ^ Off shio
  0604 ^ 10 ^ Off shio
  0691 ^ 10 ^ Off shio
  3608 ^ 01 ^ Off shio
  5412 ^ 03 ^ Off shio
  4691 ^ 02 ^ Off shio
  7024 ^ 05 ^ Off shio
  0998 ^ 10 ^ Off shio
  0526 ^ 10 ^ Off shio
  3699 ^ 01 ^ Off shio
  8011 ^ 06 ^ Off shio
  6722 ^ 04 ^ Off shio
  5437 ^ 03 ^ Off shio
  8609 ^ 06 ^ Off shio
  3005 ^ 01 ^ Off shio
  6208 ^ 04 ^ Off shio
  4592 ^ 02 ^ Off shio
  2323 ^ 12 ^ Off shio
  2604 ^ 12 ^ Off shio
  4701 ^ 02 ^ Off shio
  9181 ^ 07 ^ Off shio
  6424 ^ 04 ^ Off shio
  7932 ^ 05 ^ Off shio
  6935 ^ 04 ^ Off shio
  5359 ^ 03 ^ Off shio
  5994 ^ 03 ^ Off shio
  3402 ^ 01 ^ Off shio

  a

 28. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 11 ^ Off Shio
  3365 ^ 12 ^ Off Shio
  9243 ^ 02 ^ Off Shio
  9335 ^ 09 ^ Off Shio
  0125 ^ 03 ^ Off Shio
  4671 ^ 03 ^ Off Shio
  3632 ^ 06 ^ Off Shio
  3816 ^ 10 ^ Off Shio
  5886 ^ 09 ^ Off Shio
  5972 ^ 09 ^ Off Shio
  8677 ^ 11 ^ Off Shio
  5755 ^ 11 ^ Off Shio
  7137 ^ 02 ^ Off Shio
  0604 ^ 11 ^ Off Shio
  0691 ^ 01 ^ Off Shio
  3608 ^ 06 ^ Off Shio
  5412 ^ 06 ^ Off Shio
  4691 ^ 09 ^ Off Shio
  7024 ^ 11 ^ Off Shio
  0998 ^ 10 ^ Off Shio
  0526 ^ 01 ^ Off Shio
  3699 ^ 06 ^ Off Shio
  8011 ^ 06 ^ Off Shio
  6722 ^ 09 ^ Off Shio
  5437 ^ 02 ^ Off Shio
  8609 ^ 12 ^ Off Shio
  3005 ^ 11 ^ Off Shio
  6208 ^ 02 ^ Off Shio
  4592 ^ 09 ^ Off Shio
  2323 ^ 12 ^ Off Shio
  2604 ^ 10 ^ Off Shio
  4701 ^ 08 ^ Off Shio
  9181 ^ 08 ^ Off Shio
  6424 ^ 10 ^ Off Shio
  7932 ^ 03 ^ Off Shio
  6935 ^ 12 ^ Off Shio
  5359 ^ 01 ^ Off Shio
  5994 ^ 12 ^ Off Shio
  3402 ^ 11 ^ Off Shio

  a3

 29. Ngawur Predict berkata:

  0056 ^ 12 ^ off Shio
  5210 ^ 02 ^ off Shio
  6578 ^ 05 ^ off Shio
  8430 ^ 04 ^ off Shio
  3365 ^ 03 ^ off Shio
  9243 ^ 02 ^ off Shio
  9335 ^ 03 ^ off Shio
  0125 ^ 01 ^ off Shio
  4671 ^ 06 ^ off Shio
  3632 ^ 06 ^ off Shio
  3816 ^ 08 ^ off Shio
  5886 ^ 08 ^ off Shio
  5972 ^ 09 ^ off Shio
  8677 ^ 06 ^ off Shio
  5755 ^ 07 ^ off Shio
  7137 ^ 01 ^ off Shio
  0604 ^ 06 ^ off Shio
  0691 ^ 06 ^ off Shio
  3608 ^ 06 ^ off Shio
  5412 ^ 04 ^ off Shio
  4691 ^ 06 ^ off Shio
  7024 ^ 12 ^ off Shio
  0998 ^ 09 ^ off Shio
  0526 ^ 05 ^ off Shio
  3699 ^ 06 ^ off Shio
  8011 ^ 12 ^ off Shio
  6722 ^ 07 ^ off Shio
  5437 ^ 04 ^ off Shio
  8609 ^ 06 ^ off Shio
  3005 ^ 12 ^ off Shio
  6208 ^ 02 ^ off Shio
  4592 ^ 05 ^ off Shio
  2323 ^ 03 ^ off Shio
  2604 ^ 06 ^ off Shio
  4701 ^ 07 ^ off Shio
  9181 ^ 01 ^ off Shio
  6424 ^ 04 ^ off Shio
  7932 ^ 09 ^ off Shio
  6935 ^ 09 ^ off Shio
  5359 ^ 03 ^ off Shio
  5994 ^ 09 ^ off Shio
  3402 ^ 04 ^ off Shio

  c

 30. Ngawur Predict berkata:

  2013 ^ 02
  4639 ^ 05 ^ Off Shio
  3895 ^ 11 ^ Off Shio
  0056 ^ 09 ^ Off Shio
  5210 ^ 05 ^ Off Shio
  6578 ^ 03 ^ Off Shio
  8430 ^ 01 ^ Off Shio
  3365 ^ 02 ^ Off Shio
  9243 ^ 06 ^ Off Shio
  9335 ^ 03 ^ Off Shio
  0125 ^ 06 ^ Off Shio
  4671 ^ 04 ^ Off Shio
  3632 ^ 11 ^ Off Shio
  3816 ^ 11 ^ Off Shio
  5886 ^ 09 ^ Off Shio
  5972 ^ 09 ^ Off Shio
  8677 ^ 12 ^ Off Shio
  5755 ^ 11 ^ Off Shio
  7137 ^ 10 ^ Off Shio
  0604 ^ 04 ^ Off Shio
  0691 ^ 11 ^ Off Shio
  3608 ^ 11 ^ Off Shio
  5412 ^ 11 ^ Off Shio
  4691 ^ 02 ^ Off Shio
  7024 ^ 11 ^ Off Shio
  0998 ^ 05 ^ Off Shio
  0526 ^ 12 ^ Off Shio
  3699 ^ 01 ^ Off Shio
  8011 ^ 11 ^ Off Shio
  6722 ^ 05 ^ Off Shio
  5437 ^ 10 ^ Off Shio
  8609 ^ 02 ^ Off Shio
  3005 ^ 11 ^ Off Shio
  6208 ^ 05 ^ Off Shio
  4592 ^ 03 ^ Off Shio
  2323 ^ 01 ^ Off Shio
  2604 ^ 06 ^ Off Shio
  4701 ^ 11 ^ Off Shio
  9181 ^ 10 ^ Off Shio
  6424 ^ 04 ^ Off Shio
  7932 ^ 02 ^ Off Shio
  6935 ^ 12 ^ Off Shio
  5359 ^ 12 ^ Off Shio
  5994 ^ 06 ^ Off Shio
  3402 ^ 12 ^ Off Shio

  c2mb

 31. Ngawur Predict berkata:

  3895 ^ 05 ^ Off Shio
  0056 ^ 01 ^ Off Shio
  5210 ^ 02 ^ Off Shio
  6578 ^ 08 ^ Off Shio
  8430 ^ 04 ^ Off Shio
  3365 ^ 08 ^ Off Shio
  9243 ^ 01 ^ Off Shio
  9335 ^ 11 ^ Off Shio
  0125 ^ 01 ^ Off Shio
  4671 ^ 01 ^ Off Shio
  3632 ^ 09 ^ Off Shio
  3816 ^ 10 ^ Off Shio
  5886 ^ 02 ^ Off Shio
  5972 ^ 02 ^ Off Shio
  8677 ^ 10 ^ Off Shio
  5755 ^ 03 ^ Off Shio
  7137 ^ 01 ^ Off Shio
  0604 ^ 03 ^ Off Shio
  0691 ^ 12 ^ Off Shio
  3608 ^ 09 ^ Off Shio
  5412 ^ 04 ^ Off Shio
  4691 ^ 10 ^ Off Shio
  7024 ^ 09 ^ Off Shio
  0998 ^ 12 ^ Off Shio
  0526 ^ 04 ^ Off Shio
  3699 ^ 02 ^ Off Shio
  8011 ^ 05 ^ Off Shio
  6722 ^ 09 ^ Off Shio
  5437 ^ 10 ^ Off Shio
  8609 ^ 03 ^ Off Shio
  3005 ^ 05 ^ Off Shio
  6208 ^ 01 ^ Off Shio
  4592 ^ 04 ^ Off Shio
  2323 ^ 10 ^ Off Shio
  2604 ^ 11 ^ Off Shio
  4701 ^ 12 ^ Off Shio
  9181 ^ 09 ^ Off Shio
  6424 ^ 09 ^ Off Shio
  7932 ^ 12 ^ Off Shio
  6935 ^ 10 ^ Off Shio
  5359 ^ 01 ^ Off Shio
  5994 ^ 05 ^ Off Shio
  3402 ^ 12 ^ Off Shio

  e2

 32. Ngawur Predict berkata:

  3365 ^ 01 ^ Off Shio
  9243 ^ 05 ^ Off Shio
  9335 ^ 10 ^ Off Shio
  0125 ^ 08 ^ Off Shio
  4671 ^ 10 ^ Off Shio
  3632 ^ 10 ^ Off Shio
  3816 ^ 06 ^ Off Shio
  5886 ^ 07 ^ Off Shio
  5972 ^ 11 ^ Off Shio
  8677 ^ 11 ^ Off Shio
  5755 ^ 07 ^ Off Shio
  7137 ^ 12 ^ Off Shio
  0604 ^ 10 ^ Off Shio
  0691 ^ 12 ^ Off Shio
  3608 ^ 09 ^ Off Shio
  5412 ^ 06 ^ Off Shio
  4691 ^ 01 ^ Off Shio
  7024 ^ 07 ^ Off Shio
  0998 ^ 06 ^ Off Shio
  0526 ^ 09 ^ Off Shio
  3699 ^ 01 ^ Off Shio
  8011 ^ 11 ^ Off Shio
  6722 ^ 02 ^ Off Shio
  5437 ^ 06 ^ Off Shio
  8609 ^ 07 ^ Off Shio
  3005 ^ 12 ^ Off Shio
  6208 ^ 02 ^ Off Shio
  4592 ^ 10 ^ Off Shio
  2323 ^ 01 ^ Off Shio
  2604 ^ 07 ^ Off Shio
  4701 ^ 08 ^ Off Shio
  9181 ^ 09 ^ Off Shio
  6424 ^ 06 ^ Off Shio
  7932 ^ 06 ^ Off Shio
  6935 ^ 09 ^ Off Shio
  5359 ^ 07 ^ Off Shio
  5994 ^ 10 ^ Off Shio
  3402 ^ 02 ^ Off Shio

  e3

 33. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 8012567^ Kontrol Blkang
  3365 ^ 3567012^ Kontrol Blkang
  9243 ^ 9123678^ Kontrol Blkang
  9335 ^ 9123678^ Kontrol Blkang
  0125 ^ 0234789^ Kontrol Blkang
  4671 ^ 4678123^ Kontrol Blkang
  3632 ^ 3567012^ Kontrol Blkang
  3816 ^ 3567012^ Kontrol Blkang
  5886 ^ 5789234^ Kontrol Blkang
  5972 ^ 5789234^ Kontrol Blkang
  8677 ^ 8012567^ Kontrol Blkang
  5755 ^ 5789234^ Kontrol Blkang
  7137 ^ 7901456^ Kontrol Blkang
  0604 ^ 0234789^ Kontrol Blkang
  0691 ^ 0234789^ Kontrol Blkang
  3608 ^ 3567012^ Kontrol Blkang
  5412 ^ 5789234^ Kontrol Blkang
  4691 ^ 4678123^ Kontrol Blkang
  7024 ^ 7901456^ Kontrol Blkang
  0998 ^ 0234789^ Kontrol Blkang
  0526 ^ 0234789^ Kontrol Blkang
  3699 ^ 3567012^ Kontrol Blkang
  8011 ^ 8012567^ Kontrol Blkang
  6722 ^ 6890345^ Kontrol Blkang
  5437 ^ 5789234^ Kontrol Blkang
  8609 ^ 8012567^ Kontrol Blkang
  3005 ^ 3567012^ Kontrol Blkang
  6208 ^ 6890345^ Kontrol Blkang
  4592 ^ 4678123^ Kontrol Blkang
  2323 ^ 2456901^ Kontrol Blkang
  2604 ^ 2456901^ Kontrol Blkang
  4701 ^ 4678123^ Kontrol Blkang
  9181 ^ 9123678^ Kontrol Blkang
  6424 ^ 6890345^ Kontrol Blkang
  7932 ^ 7901456^ Kontrol Blkang
  6935 ^ 6890345^ Kontrol Blkang
  5359 ^ 5789234^ Kontrol Blkang
  5994 ^ 5789234^ Kontrol Blkang
  3402 ^ 3567012^ Kontrol Blkang

  a

 34. Ngawur Predict berkata:

  3365 ^ 8901245^ Kontrol Blkang
  9243 ^ 5678912^ Kontrol Blkang
  9335 ^ 8901245^ Kontrol Blkang
  0125 ^ 0123467^ Kontrol Blkang
  4671 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  3632 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  3816 ^ 3456790^ Kontrol Blkang
  5886 ^ 3456790^ Kontrol Blkang
  5972 ^ 6789023^ Kontrol Blkang
  8677 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  5755 ^ 4567801^ Kontrol Blkang
  7137 ^ 0123467^ Kontrol Blkang
  0604 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  0691 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  3608 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  5412 ^ 7890134^ Kontrol Blkang
  4691 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  7024 ^ 1234578^ Kontrol Blkang
  0998 ^ 6789023^ Kontrol Blkang
  0526 ^ 2345689^ Kontrol Blkang
  3699 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  8011 ^ 1234578^ Kontrol Blkang
  6722 ^ 4567801^ Kontrol Blkang
  5437 ^ 7890134^ Kontrol Blkang
  8609 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  3005 ^ 1234578^ Kontrol Blkang
  6208 ^ 5678912^ Kontrol Blkang
  4592 ^ 2345689^ Kontrol Blkang
  2323 ^ 8901245^ Kontrol Blkang
  2604 ^ 9012356^ Kontrol Blkang
  4701 ^ 4567801^ Kontrol Blkang
  9181 ^ 0123467^ Kontrol Blkang
  6424 ^ 7890134^ Kontrol Blkang
  7932 ^ 6789023^ Kontrol Blkang
  6935 ^ 6789023^ Kontrol Blkang
  5359 ^ 8901245^ Kontrol Blkang
  5994 ^ 6789023^ Kontrol Blkang
  3402 ^ 7890134^ Kontrol Blkang

  cml

 35. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 7890256^ Kontrol Blkang
  3365 ^ 3456812^ Kontrol Blkang
  9243 ^ 6789145^ Kontrol Blkang
  9335 ^ 4567923^ Kontrol Blkang
  0125 ^ 3456812^ Kontrol Blkang
  4671 ^ 2345701^ Kontrol Blkang
  3632 ^ 7890256^ Kontrol Blkang
  3816 ^ 3456812^ Kontrol Blkang
  5886 ^ 1234690^ Kontrol Blkang
  5972 ^ 8901367^ Kontrol Blkang
  8677 ^ 7890256^ Kontrol Blkang
  5755 ^ 7890256^ Kontrol Blkang
  7137 ^ 5678034^ Kontrol Blkang
  0604 ^ 3456812^ Kontrol Blkang
  0691 ^ 0123589^ Kontrol Blkang
  3608 ^ 9012478^ Kontrol Blkang
  5412 ^ 0123589^ Kontrol Blkang
  4691 ^ 1234690^ Kontrol Blkang
  7024 ^ 9012478^ Kontrol Blkang
  0998 ^ 2345701^ Kontrol Blkang
  0526 ^ 9012478^ Kontrol Blkang
  3699 ^ 2345701^ Kontrol Blkang
  8011 ^ 9012478^ Kontrol Blkang
  6722 ^ 1234690^ Kontrol Blkang
  5437 ^ 2345701^ Kontrol Blkang
  8609 ^ 3456812^ Kontrol Blkang
  3005 ^ 0123589^ Kontrol Blkang
  6208 ^ 0123589^ Kontrol Blkang
  4592 ^ 0123589^ Kontrol Blkang
  2323 ^ 9012478^ Kontrol Blkang
  2604 ^ 2345701^ Kontrol Blkang
  4701 ^ 0123589^ Kontrol Blkang
  9181 ^ 0123589^ Kontrol Blkang
  6424 ^ 8901367^ Kontrol Blkang
  7932 ^ 2345701^ Kontrol Blkang
  6935 ^ 3456812^ Kontrol Blkang
  5359 ^ 3456812^ Kontrol Blkang
  5994 ^ 5678034^ Kontrol Blkang
  3402 ^ 9012478^ Kontrol Blkang

  k2

 36. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 8901235^ Kontrol Blkang
  3365 ^ 0123457^ Kontrol Blkang
  9243 ^ 5678902^ Kontrol Blkang
  9335 ^ 3456780^ Kontrol Blkang
  0125 ^ 5678902^ Kontrol Blkang
  4671 ^ 5678902^ Kontrol Blkang
  3632 ^ 1234568^ Kontrol Blkang
  3816 ^ 2345679^ Kontrol Blkang
  5886 ^ 6789013^ Kontrol Blkang
  5972 ^ 6789013^ Kontrol Blkang
  8677 ^ 2345679^ Kontrol Blkang
  5755 ^ 7890124^ Kontrol Blkang
  7137 ^ 5678902^ Kontrol Blkang
  0604 ^ 7890124^ Kontrol Blkang
  0691 ^ 4567891^ Kontrol Blkang
  3608 ^ 1234568^ Kontrol Blkang
  5412 ^ 8901235^ Kontrol Blkang
  4691 ^ 2345679^ Kontrol Blkang
  7024 ^ 1234568^ Kontrol Blkang
  0998 ^ 4567891^ Kontrol Blkang
  0526 ^ 8901235^ Kontrol Blkang
  3699 ^ 6789013^ Kontrol Blkang
  8011 ^ 9012346^ Kontrol Blkang
  6722 ^ 1234568^ Kontrol Blkang
  5437 ^ 2345679^ Kontrol Blkang
  8609 ^ 7890124^ Kontrol Blkang
  3005 ^ 9012346^ Kontrol Blkang
  6208 ^ 5678902^ Kontrol Blkang
  4592 ^ 8901235^ Kontrol Blkang
  2323 ^ 2345679^ Kontrol Blkang
  2604 ^ 3456780^ Kontrol Blkang
  4701 ^ 4567891^ Kontrol Blkang
  9181 ^ 1234568^ Kontrol Blkang
  6424 ^ 1234568^ Kontrol Blkang
  7932 ^ 4567891^ Kontrol Blkang
  6935 ^ 2345679^ Kontrol Blkang
  5359 ^ 5678902^ Kontrol Blkang
  5994 ^ 9012346^ Kontrol Blkang
  3402 ^ 4567891^ Kontrol Blkang

  e2

 37. Ngawur Predict berkata:

  8430 ^ 8013457^ Kontrol Blkang
  3365 ^ 9124568^ Kontrol Blkang
  9243 ^ 5780124^ Kontrol Blkang
  9335 ^ 8013457^ Kontrol Blkang
  0125 ^ 0235679^ Kontrol Blkang
  4671 ^ 0235679^ Kontrol Blkang
  3632 ^ 6891235^ Kontrol Blkang
  3816 ^ 5780124^ Kontrol Blkang
  5886 ^ 7902346^ Kontrol Blkang
  5972 ^ 2457891^ Kontrol Blkang
  8677 ^ 2457891^ Kontrol Blkang
  5755 ^ 8013457^ Kontrol Blkang
  7137 ^ 3568902^ Kontrol Blkang
  0604 ^ 9124568^ Kontrol Blkang
  0691 ^ 9124568^ Kontrol Blkang
  3608 ^ 6891235^ Kontrol Blkang
  5412 ^ 6891235^ Kontrol Blkang
  4691 ^ 0235679^ Kontrol Blkang
  7024 ^ 4679013^ Kontrol Blkang
  0998 ^ 6891235^ Kontrol Blkang
  0526 ^ 2457891^ Kontrol Blkang
  3699 ^ 6891235^ Kontrol Blkang
  8011 ^ 3568902^ Kontrol Blkang
  6722 ^ 7902346^ Kontrol Blkang
  5437 ^ 6891235^ Kontrol Blkang
  8609 ^ 2457891^ Kontrol Blkang
  3005 ^ 8013457^ Kontrol Blkang
  6208 ^ 3568902^ Kontrol Blkang
  4592 ^ 6891235^ Kontrol Blkang
  2323 ^ 2457891^ Kontrol Blkang
  2604 ^ 3568902^ Kontrol Blkang
  4701 ^ 5780124^ Kontrol Blkang
  9181 ^ 0235679^ Kontrol Blkang
  6424 ^ 0235679^ Kontrol Blkang
  7932 ^ 4679013^ Kontrol Blkang
  6935 ^ 9124568^ Kontrol Blkang
  5359 ^ 3568902^ Kontrol Blkang
  5994 ^ 2457891^ Kontrol Blkang
  3402 ^ 4679013^ Kontrol Blkang

  acml

 38. Ngawur Predict berkata:

  6722 ^ 1347^ ai
  5437 ^ 6892^ ai
  8609 ^ 2458^ ai
  3005 ^ 5781^ ai
  6208 ^ 6892^ ai
  4592 ^ 1347^ ai
  2323 ^ 2458^ ai
  2604 ^ 0236^ ai
  4701 ^ 8014^ ai
  9181 ^ 8014^ ai
  6424 ^ 0236^ ai
  7932 ^ 9125^ ai
  6935 ^ 2458^ ai
  5359 ^ 7903^ ai
  5994 ^ 2458^ ai
  3402 ^ 5781^ ai

  a3mln3

 39. Ngawur Predict berkata:

  6722 ^ 3790^ ai
  5437 ^ 6023^ ai
  8609 ^ 9356^ ai
  3005 ^ 1578^ ai
  6208 ^ 3790^ ai
  4592 ^ 7134^ ai
  2323 ^ 4801^ ai
  2604 ^ 0467^ ai
  4701 ^ 1578^ ai
  9181 ^ 6023^ ai
  6424 ^ 2689^ ai
  7932 ^ 9356^ ai
  6935 ^ 8245^ ai
  5359 ^ 8245^ ai
  5994 ^ 0467^ ai
  3402 ^ 8245^ ai

  c2mln2

 40. Ngawur Predict berkata:

  ^ Inpesh ^

  01*02*04*06*08*09*10*11*12*14*
  17*18*19*20*21*22*24*26*27*28*
  29*40*41*42*44*46*47*48*49*60*
  62*64*66*67*68*69*71*72*74*76*
  77*78*80*81*82*84*86*87*89*90*
  91*92*94*96*98*99*

 41. Ngawur Predict berkata:

  ^ Top ^

  06*08*09*10*17*18*19*21*27*29*
  41*42*46*67*68*69*77*78*80*81*
  87*90*91*92*

 42. Ngawur Predict berkata:

  ^ Boom ^

  08*41*68*
  78*81*87*

 43. Ngawur Predict berkata:

  5437 ^ 012356789^ bbfs 4d 3d 2d
  8609 ^ 012356789^ bbfs 4d 3d 2d
  3005 ^ 012356789^ bbfs 4d 3d 2d
  6208 ^ 901245678^ bbfs 4d 3d 2d
  4592 ^ 234578901^ bbfs 4d 3d 2d
  2323 ^ 567801234^ bbfs 4d 3d 2d
  2604 ^ 567801234^ bbfs 4d 3d 2d
  4701 ^ 678912345^ bbfs 4d 3d 2d
  9181 ^ 567801234^ bbfs 4d 3d 2d
  6424 ^ 012356789^ bbfs 4d 3d 2d
  7932 ^ 012356789^ bbfs 4d 3d 2d
  6935 ^ 789023456^ bbfs 4d 3d 2d
  5359 ^ 345689012^ bbfs 4d 3d 2d
  5994 ^ 789023456^ bbfs 4d 3d 2d
  3402 ^ 456790123^ bbfs 4d 3d 2d

  a2k2mb

 44. Ngawur Predict berkata:

  5437 ^ 36^ Cb
  8609 ^ 25^ Cb
  3005 ^ 81^ Cb
  6208 ^ 47^ Cb
  4592 ^ 92^ Cb
  2323 ^ 25^ Cb
  2604 ^ 81^ Cb
  4701 ^ 92^ Cb
  9181 ^ 14^ Cb
  6424 ^ 69^ Cb
  7932 ^ 69^ Cb
  6935 ^ 03^ Cb
  5359 ^ 58^ Cb
  5994 ^ 92^ Cb
  3402 ^ 81^ Cb

  a2c2mlinxn1

 45. kochun berkata:

  SD SELASA

  AI : 7186

  AK : 60731

  ——————

  Pola Line 2d

  ——————

  7x x7

  1x x1

  8x x8

  6x x6

  —————————

  76*70*73*71*16*10

  17*13*86*80*87

  83*81*60*67

  63*61

  TETAP UPS !!!
  Kunjungi : http://masterpaito.com/prediksi-togel-sydney-selasa-19-juni-2018/#more-2309

 46. jenneessee berkata:

  PREDIKSI TOGEL SYDNEY SELASA 19-06-2018
  ANGKA IKUT : 14386

  TOP KEPALA : 1486

  TOP EKOR : 3178

  CM = 13
  CB = 1
  LN 2D TOP{18}
  13*11*17*18*43*41*47*48*83*81*

  87*88*63*61*67*68

  UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
  Jangan Lupa Kunjungi Room Kami Sobat :
  http://togelfm.com/2018/06/19/prediksi-togel-sydney-selasa-19-06-2018/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INDOWLATOTO
JITUANGKA
VEGASTOGEL
SELEBTOTO

RECOMENDASI BO

INDOWLATOTO vegas78 jitutoto VEGASTOGEL SELEBTOTO Agen4d

ADMIN WEB
RJ

Visitor


Email

kerahputih81@gmail.com

Kontak Person Website

 

D4C44EE9

Sahabat Prediction™ Manzza73 NGAWUR PREDICT Tiga Prediksi SNIPERSBBS78 Zona Codot Primbon Togel